Šta je ortodoncija?

20 jun 2019.


Ortodoncija obuhvata dijagnostiku, prevenciju i liječenje nepravilnosti položaja i odnosa zuba. Najbolji način ispravljanja ortodontskih anomalija je nošenje aparatića za zube. Bitno je napomenuti da gornja dobra granica za ortodontsku terapiju ne postoji. Njeni zadaci ne uključuju samo estetiku, već se ortodontsku terapiju koja popravlja funkciju zuba i cijelog sistema za zvakanje, sprječava prekomjerno trošenje zuba te preopterećenje čeljusnog zgloba i žvačnih mišića. To je sve jako bitno ukoliko želimo imati lijepe, ali i zdrave zube.